Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mikroregion Chelčicko-Lhenický
Mikroregion Chelčicko - Lhenický

Malovicko

MaloviceMalovice leží na rozhraní Českobudějovické pánve a posledních výběžků šumavského podhůří, nedaleko města Netolice. Obec Malovice je sídlem obecního úřadu, pod jehož správu spadají obce Malovice, Malovičky, Podeřiště, Krtely, osady Holečkov a Hradiště a dvůr Rábín (celkem 640 obyvatel). Velkou část zástavby Malovic tvoří zemědělská stavení s tradičním dispozičním uspořádáním. Náves s kaplí sv. Václavaje prostoupena malým parkem se vzrostlými stromy. Zajímavá a historicky cenná je hlavně roubená stodola čp. 1.První zmínka o Malovicích pochází z roku 1313, kdy v Malovicích sídlil Bohuslav z Malovic, nejstarší známý předek staročeského zemanského rodu Malovců z Malovic. Malovci z Malovic pobývali na tvrzi v Dolních Malovicích (dnešních Malovičkách). Bývalé tvrziště dnes zakrývají domy čp. 10, 11 a domy k nim přilehlé. V zahradách domů čp. 1 a 7 jsou ještě patrny náznaky valů.

MalovičkyObec Malovičky vznikla rozdělením Malovic na Horní a Dolní Malovice – Malovice a Malovičky. O rozdělení se dovídáme v letech 1542–1545, kdy Malovice získal Diviš Malovec z Libějovic. Nejstarší památkou ve vsi je dnes již neexistující tvrz rodu Malovců, na jejímž místě stojí obytná stavení. Rybník, který Malovičky oblévá z jižní strany, založil v 16. století Vilém z Rožmberka. Nese jméno Horní malovický. Další rybník, Otrhanec, leží u příjezdové cesty z Malovic. Má nádhernou hráz s obrovskými staletými duby. Při příjezdu z Malovic vás vítá kaple sv. Jana Nepomuckého.

KapleChalupa
Podeřiště kaplePodeřiště, nejníže položená obec v prachatickém okresu (410 m n. m.), má podlouhlou náves se vzrostlými lipami uzavřenou původními selskými staveními. Uprostřed návsi stojí kaple Panny Marie. Na skále nad bývalým mlýnem stával hrad Poděhusy. Ves Poděhusy původně náležela Rožmberkům. Poprvé se připomíná v závěti Voka z Rožmberka z r. 1262, který ji odkázal své manželce Hedvice, poté připadly Poděhusy jejímu synu Jindřichovi. Roku 1421 Jan Žižka hrad dobyl a vypálil. K jeho obnově již nedošlo. V r. 1481 Vok z Rožmberka prodal Petru Kořenskému z Terešova dvůr Poděhusy s opuštěným hradištěm, který je připojil k vlhlavskému statku. Roku 1548 koupil „zámek pustý“ Poděhusy Jan Malovec z Malovic. To je poslední zmínka o hradu.

HolečkovHistorie osady Holečkov není dlouhá, byla založena v letech 1923–1925. V září roku 1925 osadu slavnostně otevřel jihočeský spisovatel Josef Holeček ze Stožic – odtud název Holečkov. Pro Holečkov je příznačná typizovaná zástavba obytných a hospodářských budov z 20. let 20. století od netolického stavitele J. Štochla. Ve vsi jekaplička sv. Josefa, pamětní kámen připomínající založení osady.

KrtelyKrtely leží pod Libějovickým vrchem. Vesnice se rozprostírá kolem velké návsi s kaplí sv. Anny a rybníkem. V lese směrem na Velký Bor je postavena kaple Nejsvětější Trojice s léčivým pramenem. Na druhém konci vesnice stojí dalšíkaplička U Jána. Nejstarší nálezy z krtelské lokality se nachází v Krtelském lese – řada mohylových pohřebišť z pravěku i z doby, kdy zde sídlili Slované. R. 1356 měl obec Krtely v držení Oldřich z Rožmberka, roku 1380 byla již v držení Petra a Jana z Rožmberka, kterým patřil také hrad Poděhusy (u vsi Podeřiště). Po vypálení hradu Poděhusy Janem Žižkou v roce 1421 byl zrušen purkrabský úřad a tím obec Krtely i s jinými vesnicemi byly podřízeny úřadu Helfenburskému.
 

RabínRábín je zemědělský areál s objektem bývalého pozdně renesančního zámečku (17. století), na což poukazují zbytky sgrafitové výzdoby. Ve dvoře jsou hospodářské budovy z doby, kdy dvůr patřil Schwarzenberkům. V hlavním průjezdu do dvora je umístěna pamětní tabule upomínající na Františka Horského, velkého propagátora zemědělské reformy, ředitele české rolnické školy v Rábíně. Rábín byla původně vesnice (Vrábín, Vrabinec, Rabyně), později poplužní dvůr Rabyně. Ves Vrabinec byla před rokem 1540 prodána spolu s Nestánicemi a Černěvsí Mikulášem Budkovským z Budkova Divišovi a Bohuslavovi z Malovic, kteří sídlili v Libějovicích. Dobeš Malovec, syn Divišův, odprodal ves Vrábín Janu z Malovic. Kolem r. 1598 již byla ves pustá.

HradištěOsada Hradiště leží v malebné krajině posledních výběžků Šumavy přibližně 5 km severně od Netolic. Jisté kouzlo dodává Hradišti množství malých rybníčků a kaplička Panny Marie, na návsi obklopená vzrostlými lipami. Severozápadně od osady se vedle cesty od Ptáčníka k Rábínu nachází keltské kultovní ohrazení Na Šancích.

Obecní úřad v Malovicích
Adresa???
Tel: 383 382 479
Fax: 383 384 272
Mail: starosta@malovice.cz
www stránky: www.malovice.cz

Starosta
Miloslav Kavan
Tel.: +420 388 324 065, +420 606 747 552

Místostarosta
Ing. Jindřich Vaníček
Tel.: +420 388 325 570, +420 723 551 604

Zastupitelé obcí
Miloslav Kavan 338 324 065 / +420 606 747 552
Ing. Jindřich Vaníček 388 325 570 / +420 723 551 604
Pavel Michal 388 324 641
František Dvořák 388 324 976
Jiří Křenek 338 325 177
Miloslav Novák 388 325 335
Václav Zoch 388 324 680
Jaroslav Pinta 388 325 140
Mgr. Pavel Štourač 388 324 680
Helena Nováčková 388 324 436 / 388 324 872
Pavel Pinta 388 325 221

Podrobné informace z historie a současnosti obce Malovice a správních obcí najdete na www.malovice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27 28 29
2
30

Interaktivní mapa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Řekli o nás

Mikroregion Chelčicko - Lhenický

nahoru